• Tarih

    Han Hanedan?ndaki Xinjiang

    2016-12-07

    Çin’in Han Hanedan? (MÖ 206 – 220) döneminde bölge merkezi Mo?olistan steplerinde bulunan Hiung-nular?n hakimiyeti alt?nda bulunmaktayd?. MÖ 2. yüzy?lda Çin bölgedeki yerel devletlerle Hiung-nu kar?? ittifak olu?turmak amac?yla ilk defa Zhang Qian ad?nda bir elçiyi bat?ya göndermi?tir. Bundan sonra bölgenin hakimiyeti için Han Hanedan? ve Hiung-nu'lar aras?nda ba?layan uzun mücadele Çin'in lehine sonuçland?. MÖ 60 y?l?nda Han Hanedan? bugünkü Bayin'gholin Mo?ol Özerk ?li yak?nlar?ndaki Vuley’de kurulan Bat? bölgeleri genel valili?i'ne (西域都护府/西域都護府) ba?lanarak Çin himayesine girmi?tir; Çin buradan ba?layarak bat?daki Pamir Da?lar?'na kadar uzanan bölgeyi kontrolü alt?nda tutmaktayd?.

    Çin’de Wang Mang kar???kl?klar?n?n ya?and??? dönemde Vilayette isyanlar ba? gösterdi ve 13 y?l?nda bu bölge tekrar Hun hakimiyetine döndü. Daha sonra bölgeye defalarca sefer düzenleyen Han Hanedan? 74-76, 91-107 y?llar? aras?nda, ve 123’ten sonra vilayet yönetimini tekrar kurdu. Han Hanedan?’n?n devrilmesinin ard?ndan Bat? bölgeleri genel valili?i Vey Hanedan? (265’e kadar) ve Bat? Jin Hanedan? (265’ten sonra) taraf?ndan devam ettirildi.

    战神棋牌 网赌手机APP下载 | 首页| 享玩捕鱼乐官网| 金三顺棋牌游戏| 178棋牌游戏官网| 澳门捕鱼app