• Tarih

    19. Yüzy?l?ndaki Xinjiang

    2016-12-07

    1865’da kom?u Hokand Hanl???ndan Yakub Beg Ka?gar’a girer ve ard?ndan gelen alt? y?l boyunca neredeyse tüm Xinjiang’? ele geçirir. Ancak 1871’de karga?adan yararlanan Ruslar Gulca dahil olmak üzere zengin ?li nehri vadisini i?gal eder. Çing Hanedan? generali Zuo Zongtang 1875-1877 aras?nda bölgenin kontrolünü tekrar ele geçirerek Yakub Beg'in hakimiyetine son verir.

    1881’de diplomatik çabalarla Gulca bölgesi geri al?n?r. 1884’te Çing Hanedan? Xinjiang Eyaleti'ni (新疆省) kurarak buray? Çin idari sistemine ba?lar.

    战神棋牌 万国棋牌官网下载| 来电棋牌游戏| 现在最火的赌钱软件| 手机联机棋牌游戏| 棋牌游戏手机首页